Varning: överväg ditt val av Beviso Ekonomibyrå AB för löneadministration noga

För alla företag är löneadministration en kritisk aspekt. Det är inte bara viktigt att löner betalas ut i tid, men också att allt är korrekt och enligt gällande regelverk. En svensk firma som anlitat Beviso Ekonomibyrå AB för lönehantering har nyligen upplevt problem som kastar skugga över företagets trovärdighet.

Semestertrubbel och kommunikationsmissar

I juli månad skickade det anlitande företaget in sina löneunderlag till Beviso. Som svar mottog de en automatiskt genererad svar där det stod att den ansvariga var på semester. Också försöken att nå en annan anställd på Beviso misslyckades. I ett akut försök att se till att löner skulle betalas i tid, mejlade företaget alla anställda på Beviso. Lönerna dök upp till slut, men de var inkorrekta och företaget hade ingen chans att se över dem innan de skickades ut.

Deras

Avslut av samarbete som “hämndåtgärd”

Snarare än att lyssna på kritiken och göra förbättringar beslutade Beviso att säga upp avtalet med företaget. Detta inträffade just den dag då löneunderlagen för kommande månad skulle in, vilket kan tolkas som en form av “hämnd” eftersom företaget tidigare kontaktat andra Beviso-anställda angående bristande service.

Kvalitetsbrist och höga kostnader

Vid en genomgång av tidigare löneutbetalningar visade det sig att det inte var första gången som fel hade begåtts. Flera anställda hade fel antal semesterdagar registrerade, och andra fel hade också smugit sig in. För en tjänst som kostade över 3000 kr i månaden, var detta oacceptabelt. Det framkom att Beviso i princip bara hade kopierat data från en Excel-fil till ett löneprogram, utan någon form av kvalitetskontroll. Med en uppskattad tidsåtgång på en kvart för detta arbete, skulle timkostnaden bli astronomiska 12 000 kr.

Slutsats och rekommendation med varning

Det drabbade företaget har nu bytt till en annan löneadministratör och betalar per timme för bevisad kompetens. De är glada att ha lämnat Beviso bakom sig och varnar andra företag för att anlita dem. Om du är en potentiell kund till Beviso Ekonomibyrå AB, bör du tänka dig för en extra gång. Det finns en risk att du, precis som det drabbade företaget, får betala dyrt för en tjänst som inte lever upp till förväntningarna.

Meddelande till befintliga klienter av Beviso Ekonomibyrå AB

Om du redan är en kund hos Beviso, rekommenderar vi starkt att du noggrant granskar och kontrollerar alla aspekter av den tjänst du får.Inkluderat i detta är en genomgång av tidigare löneutbetalningar, antal semesterdagar och andra viktiga faktorer.Det finns en möjlighet att du identifierar misstag eller brister som bör rättas, och det kan vara lämpligt att överväga alternativa sätt att hantera löner.

Ett ytterligare varningstecken för redovisningstjänster

De som använder Beviso för sina redovisningstjänster bör vara uppmärksamma, eftersom företagets oprofessionella och slarviga hantering av löner kan vara en varningssignal för hur de sköter andra delar av sin verksamhet.
Fel i redovisningen kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive felaktigt inbetalade skatter, som i sin tur kan resultera i stora ekonomiska påföljder och juridiska problem.
Om Beviso har visat sådan ointresse i en specifik tjänst, är det inte osannolikt att denna attityd också skulle kunna genomsyra deras redovisningstjänster.
Det kan vara förnuftigt att utforska andra, mer tillförlitliga alternativ.